Tết Nguyên đán dường như rộn ràng hơn khi các nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á kể cả Trung Quốc đã mở cửa trở lại, xác định thích ứng linh hoạt với Covid-19.
Trong ảnh, trẻ em chọn đồ trang trí Tết Nguyên đán tại hội chợ ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh - Xinhua
Tết Nguyên đán dường như rộn ràng hơn khi các nước trên thế giới, đặc biệt là khu vực châu Á kể cả Trung Quốc đã mở cửa trở lại, xác định thích ứng linh hoạt với Covid-19. Trong ảnh, trẻ em chọn đồ trang trí Tết Nguyên đán tại hội chợ ở thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh - Xinhua
Hoàng Anh (Theo Xinhua) 
umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet