Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, như thông lệ hàng năm, giao thừa năm Quý Mão 2023, trên những chuyến tàu xuyên giao thừa, các công ty vận tải đường sắt tổ chức tặng lì xì cho hành khách, cùng lời chúc năm mới bình an, may mắn.
Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, như thông lệ hàng năm, giao thừa năm Quý Mão 2023, trên những chuyến tàu xuyên giao thừa, các công ty vận tải đường sắt tổ chức tặng lì xì cho hành khách, cùng lời chúc năm mới bình an, may mắn.
Kỳ Nam. Ảnh: CTV 
umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet