Thông báo mời thầu sửa chữa hệ thống ATGT đường HCM qua Đắk Lắk

28/02/2023 19:47

Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 (Khu QLĐB III) vừa có thông báo mời thầu mã IB 2300016128 dự án sửa chữa hệ thống ATGT đường HCM qua Đắk Lắk.

Theo đó, mời thầu dự án Sửa chữa hệ thống ATGT các đoạn Km 1667+570 - Km 1669+400, Km 1671 - Km 1672+800, Km 1674 - Km 1681+200, Km 1682 - Km 1694+500, Km 1696+480 - Km 1696+520, Km 1697+260 -Km 1698+320, Km 1700 - Km 1701+740, Km 1706 - Km 1710+300 - Km 1712+400 - Km 1716+400, Km 1718+200 - Km 1722, Km 1723+300 - Km 1726+500, Km 1729+500 - Km1738+148, Km 1770 - Km 1772, Km 1780+500 - Km 1786, Km 1788+700 - Km 1790+400, Km 1792+245 - Km 1793+1600, đường HCM, tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo mời thầu sửa chữa hệ thống ATGT đường HCM qua Đắk Lắk 1

Thông tin chung

Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Mã TBMT: IB2300016128

Mã gói thầu: BP2300029389

Mã HKLCNT: PL2300009515

Tên dự án: Sửa chữa hệ thống ATGT các đoạn Km 1667+570 - Km 1669+400, Km 1671 - Km 1672+800, Km 1674 - Km 1681+200, Km 1682 - Km 1694+500, Km 1696+480 - Km 1696+520, Km 1697+260 - Km 1698+320, Km 1700 - Km 1701+740, Km 1706 - Km 1710+300 - Km 1712+400 - Km 1716+400, Km 1718+200 - Km 1722, Km 1723+300 - Km 1726+500, Km 1729+500 - Km 1738+148, Km 1770 - Km 1772, Km 1780+500 - Km1786, Km 1788+700 - Km 1790+400, Km 1792+245 - Km1793+1600, đường HCM, tỉnh Đắk Lắk.

Chủ đầu tư: Khu Quản lý đường bộ III

Bên mời thầu: Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Nguồn kinh phí sự nghiệp chỉ hoạt động kinh tế đường bộ)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Loại hợp đồng: Trọn gói

Trong nước/ Quốc tế: Trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày

Cách thức dự thầu

Hình thức dự thầu: qua mạng

Địa điểm phát hành e-HSDT: htttp://muasamcong.mpi.gov.vn

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Địa điểm nhận e-HSDT: htttp://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu: tỉnh Đắk Lắk

Thông tin dự thầu

Thời điểm đóng thầu: 4/3/2023 15:00

Thời điểm mở thầu: 4/3/2023 15:00

Địa điểm mở thầu: htttp://muasamcong.mpi.gov.vn

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 ngày

Số tiền đảm bảo dự thầu: 50.000.000 VNĐ

Hình thức đảm bảo dự thầu: Thư bảo lãnh

Thông tin Quyết định phê duyệt

Số quyết định phê duyệt: 268/QĐ-KQLĐBIII

Ngày phê duyệt: 20/2/2023 10:42

Cơ quan ban hành quyết định: Khu Quản lý đường bộ III

Quyết định phê duyệt: 268 QĐ duyet E-HSMT Km1667.pdf

RCT3
umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet